fbpx

Persondatapolitik

Som led i indgåelsen af en aftale om tilbudsgivning/ordre udførelse behandler Tømrerfirmaet A-Z A/S en rækkealmindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til data-beskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Tømrerfirmaet A-Z A/S er dataansvarlig.

Vores kontaktoplysninger er:
Tømrerfirmaet A-Z A/S
CVR nr. 21805998,
Søndersøvej 266,
5462 Morud

Peter Christiansen
(6482 2960 / 2080 2940 og peter@tomrerfirmaetaz.dk)

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at et tilbud eller ved ordreudførelse. Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig. Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af entrepriseopgaven for dig.

Dine personoplysninger vil blive videregivet til f.eks. underentreprenører, offentlige myndigheder, rådgivere, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres. Til brug for opfyldelse af aftalen med dig, indsamler Tømrerfirmaet A-Z A/S almindelige personoplysninger om dig hos BBR-registeret.

Tømrerfirmaet A-Z A/S vil opbevare/gemme dine personoplysninger i henhold til de relevante regler om forældelse af formuekrav. Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Tømrerfirmaet A-Z A/S behandler om dig:

  • Ret til indsigt (ret til at se oplysninger om dig).
  • Ret til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Ret til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Ret til indsigelse.
  • Ret til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Tømrerfirmaet A-Z A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Vi søger tømrere - Læs mere og ansøg her >